Dialogmöten

Varför kan det vara värdefullt att låta en extern part hålla i mötet? Under våren hade vi glädjen att stötta en kommun genom att processleda några dialogmöten för att hämta in underlag till en nytt Kultur- och fritidspolitiskt program. Dialogmöten är något av det...

Lyckan och smärtan med styrelsearbete

Lyckan och smärtan i styrelsearbete  Vi tycker om styrelsearbete båda två. Eller nja, det är väl en sanning med modifikation. När styrelsearbete fungerar som bäst så är det ju ett underbart sammanhang att verka i. Men även när det inte fungerar som ”bäst”...