Konflikter kan härledas till flera nivåer

”Vi har en konflikt hos oss, hur ska vi agera?” Tyvärr är det inte så lätt att säga eftersom konflikter skiljer sig mycket åt och det finns aldrig EN metod, EN lösning eller EN hantering som fungerar i alla konflikter.  En läkare kan aldrig ställa diagnos...

Inget tvång att le på jobbet

En organisation upplevde utmaningar i en enhet där det var svårt att få tag i motivationen. Den hade helt lagt åt sidan att fira framgångar och det förkom mycket klagomål och viljan att stötta varandra var låg. Jag träffade enheten några tillfällen och inventerade och...