Dialogmöten

Varför kan det vara värdefullt att låta en extern part hålla i mötet? Under våren hade vi glädjen att stötta en kommun genom att processleda några dialogmöten för att hämta in underlag till en nytt Kultur- och fritidspolitiskt program. Dialogmöten är något av det...

Inget tvång att le på jobbet

En organisation upplevde utmaningar i en enhet där det var svårt att få tag i motivationen. Den hade helt lagt åt sidan att fira framgångar och det förkom mycket klagomål och viljan att stötta varandra var låg. Jag träffade enheten några tillfällen och inventerade och...