Digitala LABB

Vi startade LABBET eftersom vi tror att vi har massor att lära av varandra. Vi fördjupar metoder och inspirerar för att du ska leda mer varierat digitalt. Tillsammans med en pilotgrupp under våren 2020 provade vi olika upplägg och numera välkomnar vi fler – vi vill labba med dig!

Fokus i labbandet är att mötas, att leda, att utbilda och driva processer digitalt. Du kanske är utbildare, handledare, utvecklare eller pedagog. Många av oss har behövt utveckla vårt digitala arbetssätt på varsina håll, ofta hemma på kammaren eller ibland tillsammans med kollega.

I ett laboratorium finns utrymme att prova, att vara nyfikna tillsammans, att lära och dela med sig av tidigare erfarenheter och experimentera tillsammans med andra. Vi leder er genom en halvdag och testar saker vi tror att du har glädje av i din vardag.

Boka till din arbetsplats

Sätt ihop ett gäng så designar vi upplägget utifrån era önskemål och behov.

Är du frilans? Hör av dig så genomför vi LABBET med andra frilansare. Du utökar ditt nätverk och får tips från oss och de andra deltagarna.

Vad labbar vi om? Till exempel:

  • Normer och ramar för digitala rum
  • När det känns som att gruppen inte kommer vidare
  • Variation för energifyllda och inkluderande beslutsmöten 
  • Hur motverka stillasittande möten, hur nyttja det fysiska utrymmet
  • Undersöka samma metod med olika syften: “Vad är mitt syfte med det jag gör?” 

2 + 6 =

Kostnad och anmälan

650 kr ex moms. Faktura skickas i samband med den bindande anmälan.
Meddela vilket datum du vill vara med och dina kontaktuppgifter + fakturauppgifter. Varmt välkommen!

Frågor?

Välkommen att höra av dig till Sofia eller Frida
sofia snabel-a facerelab.se 
frida snabel-a facerelab.se 

Sagt om tidigare labb:

“Inspirationen! Att det går att få känsla i digitala möten. Bekräftelse på att jag tänker och gör rätt, även om mina möten inte alltid når höjder. Att få prova att vara deltagare när proffs håller i den digitala processen. Nya idéer och konkreta tips på hur jag kan utveckla de möten jag håller. “


”Väldigt inspirerande och tydligt, superbra! – keep up the good work!”

“Hur det är möjligt att använda det fysiska rummet trots att alla sitter digitalt.”

”Så givande! Har ett stort behov av att få vara i ett sammanhang med andra som har kompetens inom processledning.”

“Delade erfarenheter, tips på teknik och övningar digitalt, entusiasm och glädje, känsla av att prova på, nyfikenhet”

Tydlighet! Variation, lekfullhet och gott modererande!”

”Ni genomförde båda två den här eftermiddagen på ett toppen sätt – varmt tack för det”