Frida Sandegård är VD på Facere Lab och anlitas främst som handledare och processledare. Hon har bakgrund som förbundsordförande på RFSL, chef och förändringsledare. Frida är utbildad dramapedagog och har studerat krisledning vid Försvarshögskolan. Under 2020 vidareutvecklar hon sig genom fördjupande studier inom handledning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola under 2020. Frida har en del ideella styrelseåtaganden, bland annat som ledamot i Friluftsfrämjandets förbundsstyrelse. 

Sofia Karlsson är grundare av Facere Lab och anlitas främst som moderator, mötesordförande och chefsstöd. Hon har omfattande chefserfarenhet och är medgrundare och en av de första talespersonerna i ett feministiskt parti. Som mötesordförande förklarar hon med passion vad kontrapropositionsvotering betyder och sitter för närvarande som styrelseledamot i Insamlingsstiftelsen Fogelstads styrelse.