Om grundarna

Frida Sandegård är VD på Facere Lab och anlitas främst som handledare och processledare. Hon har bakgrund som förbundsordförande på RFSL, chef och förändringsledare. Frida är utbildad dramapedagog och har studerat krisledning vid Försvarshögskolan. Under 2020 vidareutvecklar hon sig genom fördjupande studier inom handledning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola under 2020. Frida har en del ideella styrelseåtaganden, bland annat som ledamot i Friluftsfrämjandets förbundsstyrelse. 

Sofia Karlsson är grundare av Facere Lab och anlitas främst som moderator, mötesordförande och chefsstöd. Hon har omfattande chefserfarenhet och är medgrundare och en av de första talespersonerna i ett feministiskt parti. Som mötesordförande förklarar hon med passion vad kontrapropositionsvotering betyder och sitter för närvarande som styrelseledamot i Insamlingsstiftelsen Fogelstads styrelse.

Sagt om Frida 

”Att Frida ledde med generositet och bjöd på sig själv. Det utmanade mig och gav mig energi. Att hon förklarade och motiverade övningarna tydligt. Att hon var inkluderande och lyhörd.”

”Frida går sitt prat som få. Grundad och påläst men maximalt öppen för nya sammanhang och människor. Frida läser av och guidar andra mot förändring med värme och precision.” – Pernilla Glaser, CEO på Boiler

”Med sin bakgrund i scenkonst och teaterpedagogik är Frida dessutom en fängslande föreläsare och utbildare som vitaliserar de ideologiska samtalen kring allt från hållbarhet till det normkritiska perspektivet samt ger konkreta verktyg som hjälper organisationer förädla sin sociala arbetsmiljö, få en stärkande och frigörande feedback-kultur och gruppdynamik. Att ha med Frida att göra är alltid lärorikt, utvecklande, inspirerande och dessutom mycket mycket trevligt.” – Haris Agic, utvecklingsledare Studiefrämjandet

Sagt om Sofia

Sofias stringens och samtidigt flexibla öppenhet är avväpnande och tillåtande för stämningen i rummet.”

”Vi anlitar frekvent Sofia som facilitator och mötesledare. Sofias styrka är hennes kunskap om organisation, ledarskap och kommunikation i kombination med hennes mod att ställa de svåra frågorna. Hon varvar enkla och svåra utmaningar med våra uppdragsgivare med stor respekt för deras utmaningar. Sofia har också nära till skratt och använder humor som kan avväpna den mest aviga deltagaren. Sofia behärskar detta såväl i fysiska som i digitala rum.”, Anna Bergkvist, grundare Styrelsepost 

”Sofia har koll på struktur och tydlighet. Hon ger extremt tydliga instruktioner och hon var närvarande och hade fokus – och lyhördhet. Impad också över hur coolt och konstruktivt hon hanterade teknikstrulet. Sofia gjorde mig trygg.”