Handledning

 

Handledningsgrupp för dig med jämlikhetsuppdrag

Till hösten 2023 startar jag upp en ny handledningsgrupp för dig som arbetar med jämlikhetsfrågor, likabehandling och social hållbarhet.

Du är troligen jämlikhetsstrateg, HR, chef eller projektledare. Min erfarenhet av att utbilda inom jämlikhetsfrågor säger mig att många av er är ensamma i er roll och detta är mitt sätt att bidra till att stärka upp arbetet med social hållbarhet inifrån arbetsplatser.

Datum HT 2023 och VT 2024:

Välkommen på sammanlagt 6 träffar.

Hösten 2023: 8 sept, 6 okt, 17 nov.
Våren 2024: 19 jan, 23 feb, 22 mars.

Klockan 11-15.30. Lunch och frukt ingår.

Alla äger rum centralt i Stockholm och du förväntas delta aktivt vid alla tillfällen. Du får tillgång till ett nätverk och möjlighet att tänka tillsammans i en tillåtande miljö.

Pris: 9450 ex moms. Faktureras vid uppstart. Kan delas upp vid behov.

Anmälan:

Via mail senast 14 juni. Besked om plats senast 21 juni. Jag sätter samman en grupp med blandade erfarenheter, branscher och yrken. Jag tror det är meningsfullt att ni kommer från olika branscher och har med er olika perspektiv, men att ni ändå har gemensamma beröringspunkter.

Frågor och mer information om hur jag jobbar? Hör gärna av dig så skickar jag djupare beskrivning. Eller så tar vi en kaffe. 

 

Individuell och grupphandledning – varför då?

Handledning kan syfta till många saker, bland annat främja god kommunikation och förebygga konflikter samt bidra till en robust samarbetskultur och stärka yrkesidentiteten.
Handledningens mål och syfte handlar ofta om flera nivåer:

INDIVIDNIVÅ

Att utveckla sin yrkesidentitet, stärkas i sin roll och tydliggöra vägval. Att öka sin självkännedom genom att sortera i tankar, känslor, viljor, observationer och bli medveten om impulser. En högre grav av medvetenhet om både känslor och impulser kan leda till högre grad av handlingsfrihet – när ska jag agera på mina känslor och impulser och när ska jag inte göra det? 

GRUPPNIVÅ

Grupputveckling handlar om att stödja samarbetet i en grupp och att stärka hur olikheter är resurser för gruppens mål och utveckling. Att arbeta med grupputveckling kan förebygga konflikter och göra att var och en kommer till sin rätt i sin roll och funktion. 

SYSTEMNIVÅ

Har vi samma idé om varför vi finns? Vad ska vi tillföra antingen andra nivåer i organisationen, våra medlemmar eller våra medlemmar?  Ibland är det lätt att anta att alla är på väg åt samma håll och det kan kännas som helt obegripligt varför gnissel och konflikter uppstår. Konflikter är dock oundvikliga. Förr eller senare kommer ni tycka olika om sakfrågor eller ha olika synpunkter på hur ni prioriterar olika resurser. Genom att i ett tillåtande och tryggt klimat genom tydliga former kan det vara mycket givande att öva på att skapa ett robust samarbetsklimat. Med fokus på organisationsnivån kan mandat och ansvar tydliggöras, samarbete mellan funktioner öka och verksamheten därmed fungera bättre. 


 

När passar handledning? 

  • När ni har kört fast
  • När du önskar provtänka i en tillåtande lärande miljö
  • När ni behöver samla er och reflektera inför eller efter ett utmanande uppdrag
  • Efter krisen, när ni vill lyfta blicken och lära er av det ni varit med om
  • När ni vill utveckla samarbetskulturen på arbetsplatsen
  • När ni vill lära er mer av varandra, inspireras och få hjälp att fokusera på det som fungerar och som kan bli ännu bättre för verksamhetens bästa. 

Jag jobbar med
Nya styrelsen, gamla styrelsen, ledningsgruppen eller projektgruppen inom civilsamhället, offentlig förvaltning och näringslivet. 

 

 

Röster från handledning med mig

”Det har varit tryggt med Fridas struktur och att hon har speglat oss när vi svävat iväg. ”Nu verkar ni prata om något annat” och återfört oss dit vi skulle vara”
Verksamhetschef, stiftelse

”Jag känner mig mer som del av en grupp, härligt att bli del av ett team. Uppskattar hur Frida aktivt fördelade ordet och ställde nyttiga och ibland obekväma frågor till oss. Nyttigt att få tänka till”,

Generalsekreterare, medlemsorganisation

Våra ledningsgruppsmöten har blivit bättre till följd av grupphandledningen”,

Avdelningschef, fackförbund