Handledning

 

Individuell och grupphandledning – varför då?

Handledning kan syfta till många saker, bland annat främja god kommunikation och förebygga konflikter samt bidra till en robust samarbetskultur och stärka yrkesidentiteten.
Det kan också syfta till: 

  • Kvalitetssäkring i arbetet, eftersom grupphandledning är en resurs för organisationen genom att gruppens samlade kompetens tas till vara och utvecklas.
  • Ökad självkännedom och bearbetning av erfarenheter kopplat till yrket. 
  • Möjlighet att prova och utbyta erfarenheter genom reflektion och dialog. Detta leder till ett steg i yrkets professionalisering, eftersom en lärandeprocess kan äga rum med fokus på den handleddes attityder och värderingar i relation till yrkesuppgifter/verksamheten. 


 

När passar handledning? 

  • När ni har kört fast
  • När ni behöver extra mycket reflektion inför ett utmanande uppdrag
  • Efter krisen, när ni vill lyfta blicken och lära er av det ni varit med om
  • Under krisen, för att få hjälp att navigera i vad som är viktigt nu 
  • När ni vill utveckla samarbetskulturen på arbetsplatsen
  • När ni vill lära er mer av varandra, inspireras och få hjälp att fokusera på det som fungerar och som kan bli ännu bättre 

Vi jobbar med
Nya styrelsen, gamla styrelsen, ledningsgruppen eller projektgruppen inom civilsamhället, offentlig förvaltning och näringslivet. 

 

 

Röster från handledning med oss

”Det har varit tryggt med Fridas struktur och att hon har speglat oss när vi svävat iväg. ”Nu verkar ni prata om något annat” och återfört oss dit vi skulle vara”
Verksamhetschef, stiftelse

”Jag känner mig mer som del av en grupp, härligt att bli del av ett team. Uppskattar hur Frida aktivt fördelade ordet och ställde nyttiga och ibland obekväma frågor till oss. Nyttigt att få tänka till”,

Generalsekreterare, medlemsorganisation

Våra ledningsgruppsmöten har blivit bättre till följd av grupphandledningen”,

avdelningschef, fackförbund