Handledning

 

Individuell och grupphandledning – varför då?

Handledning kan syfta till många saker, bland annat främja god kommunikation och förebygga konflikter samt bidra till en robust samarbetskultur och stärka yrkesidentiteten. Ytterligare syften kan vara: 

  • kvalitetssäkring i arbetet, eftersom grupphandledning är en resurs som blir till nytta för organisationen genom att gruppens samlade kompetens tas till vara och utvecklas.
  • ökad självkännedom och bearbetning av erfarenheter kopplat till yrket. 
  • möjlighet att prova och utbyta erfarenheter genom reflektion och dialog. Detta leder till ett steg i yrkets professionalisering, eftersom en lärandeprocess kan äga rum med fokus på den handleddes attityder och värderingar i relation till yrkesuppgifter/verksamheten. 


 

När passar handledning? 

  • När ni har kört fast
  • När ni behöver extra mycket reflektion inför ett utmanande uppdrag
  • Efter krisen, när ni vill lyfta blicken och lära er av det ni varit med om 
  • När ni vill utveckla samarbetskulturen på arbetsplatsen
  • När ni vill lära er mer av varandra, inspireras och få hjälp att fokusera på det som fungerar och som kan bli ännu bättre 

Vi jobbar med
Nya styrelsen, gamla styrelsen, ledningsgruppen eller projektgruppen inom civilsamhället, offentlig förvaltning och även näringslivet. 

 

 

1 + 14 =