Handledning

 

Individuell och grupphandledning – varför då?

Handledning kan syfta till många saker, bland annat främja god kommunikation och förebygga konflikter samt bidra till en robust samarbetskultur och stärka yrkesidentiteten.
Handledningens mål och syfte handlar ofta om flera nivåer:

INDIVIDNIVÅ

Att utveckla sin yrkesidentitet, stärkas i sin roll och tydliggöra vägval. Att öka sin självkännedom genom att sortera i tankar, känslor, viljor, observationer och bli medveten om impulser. En högre grav av medvetenhet om både känslor och impulser kan leda till högre grad av handlingsfrihet – när ska jag agera på mina känslor och impulser och när ska jag inte göra det? 

GRUPPNIVÅ

Grupputveckling handlar om att stödja samarbetet i en grupp och att stärka hur olikheter är resurser för gruppens mål och utveckling. Att arbeta med grupputveckling kan förebygga konflikter och göra att vara och en kommer till sin rätt. 

SYSTEMNIVÅ

Har vi samma idé om varför vi finns? Vad ska vi tillföra antingen andra nivåer i organisationen, våra kunder eller våra medlemmar? Genom att rikta fokus och energi mot verksamhetens värdegrund och verksamhetsmål kan ert uppdrag tydliggöras och roller utvecklas. Med fokus på organisationsnivån kan mandat och ansvar tydliggöras, samarbete mellan funktioner öka och verksamheten därmed fungera bättre. 


 

När passar handledning? 

  • När ni har kört fast
  • När konflikterna är för svåra för att hantera själva
  • När ni behöver samla er och reflektera inför eller efter ett utmanande uppdrag
  • Efter krisen, när ni vill lyfta blicken och lära er av det ni varit med om
  • När ni vill utveckla samarbetskulturen på arbetsplatsen
  • När ni vill lära er mer av varandra, inspireras och få hjälp att fokusera på det som fungerar och som kan bli ännu bättre för verksamhetens bästa. 

Vi jobbar med
Nya styrelsen, gamla styrelsen, ledningsgruppen eller projektgruppen inom civilsamhället, offentlig förvaltning och näringslivet. 

 

 

Röster från handledning med oss

”Det har varit tryggt med Fridas struktur och att hon har speglat oss när vi svävat iväg. ”Nu verkar ni prata om något annat” och återfört oss dit vi skulle vara”
Verksamhetschef, stiftelse

”Jag känner mig mer som del av en grupp, härligt att bli del av ett team. Uppskattar hur Frida aktivt fördelade ordet och ställde nyttiga och ibland obekväma frågor till oss. Nyttigt att få tänka till”,

Generalsekreterare, medlemsorganisation

Våra ledningsgruppsmöten har blivit bättre till följd av grupphandledningen”,

avdelningschef, fackförbund