Handledning

 

Individuell och grupphandledning – varför då?

Handledning kan syfta till många saker, bland annat främja och förebygga god konflikthantering, stärka samarbetskultur och stärka yrkesidentiteten. Ytterligare syften kan vara: 

  • kvalitetssäkring i arbetet, eftersom grupphandledning är en resurs som blir till nytta för organisationen genom att gruppens samlade kompetens tas till vara och utvecklas.
  • ökad självkännedom och bearbetning av erfarenheter kopplat till yrket. 
  • möjlighet att prova och utbyta erfarenheter genom reflektion och dialog. Detta leder till ett steg i yrkets professionalisering, eftersom en lärandeprocess kan äga rum med fokus på den handleddes attityder och värderingar i relation till yrkesuppgifter/verksamheten.

Om du har önskan att förändra, att utveckla, att förädla och stärkas i era yrkesroller kan handledning, antingen individuell eller grupp, vara en god idé. 


 

NY GRUPP FÖR DIG SOM ÄR ORDFÖRANDE INOM CIVILSAMHÄLLET

Under våren 2021 startar vi upp ny grupp  för ordförande inom civilsamhället. Är du ordförande och önskar reflektera tillsammans med andra ordförande om ditt uppdrag, utmaningar du ställs inför och bli speglad i ditt ledarskap?
Frida Sandegård leder grupphandledningen och hon har tidigare erfarenhet av att vara förbundsordförande.

Välkommen att höra av dig för mer info! 

När passar handledning? 

  • När ledningsgruppen önskar fördjupa och reflektera över ledarskapet och utmanande situationer 
  • När en arbetsgrupp vill utveckla samarbetet, stärka yrkesrollen, främja konflikthantering eller lära sig mer av varandra 
  • När ni önskar ta lärandet av er yrkesroll till nästa nivå och implementera möjliga vägar för utmaningar och hitta möjligheter tillsammans.

Vi jobbar med
Nya styrelsen, gamla styrelsen, ledningsgruppen eller projektgruppen inom civilsamhället, offentlig förvaltning och även näringslivet.

 

 

1 + 3 =