En organisation upplevde utmaningar i en enhet där det var svårt att få tag i motivationen. Den hade helt lagt åt sidan att fira framgångar och det förkom mycket klagomål och viljan att stötta varandra var låg. Jag träffade enheten några tillfällen och inventerade och integrerade enhetens syfte och tog reda på vad som fungerar bra. När kände medarbetarna att de var stolta, vad hade de själva bidragit med när de var stolta och vad hade kollegor bidragit med när de lyckats med något utmanande? Min övertygelse är att det är detta fokuset som ger energi, lust och därmed mer kraft till att skapa hållbar förändring. Och på så sätt kommer det som inte fungerar, också att förändras och utvecklas. 

Ett salutogent förhållningssätt

En del kallar detta ett salutogent förhållningssätt. Salutogenes är latin och betyder “hälsans bestämningsfaktorer”. Alltså faktorer för hälsa, inte faktorer för ohälsa. Faktorer för ohälsa är något vi oftare kommer i kontakt med, men faktorer för hälsa är något ovanligare. Det är ibland lättare att fokusera på det sjuka, på problemet, på det som inte fungerar. Än att fokusera på det som är friskt, det som går, det som fungerar och kan byggas vidare på. 

De gånger som organisationer och arbetsgrupper väljer att fokusera på det som fungerar, blir resultaten mycket bättre än om uppmärksamheten riktats mot problem. Genom uppmärksamhet på problem drar vi ned energin, orken dräneras, kreativitet och nyfikenhet minskar rejält eftersom det kan vara rejält tungt att orientera utifrån problem. Studier visar att de som fokuserar på det som fungerar och utvecklar det, gör ännu bättre resultat än de som fokuserar på både problem och det som funkar. Lägg allt krut på att ta reda på vilka faktorer som bidrar till att ni lyckas med något, så kommer både energin, stämningen och resultaten hamna på topp!

Ett aktivt arbete

 

Det är stor skillnad mellan salutogent förhållningssätt och att endast “tänka positivt”. Genom det salutogena arbetssättet tar vi aktivt reda på vad som fungerar för att bygga vidare på det. En positiv inställning kan såklart också göra arbetet lättare, men det är inget måste att le på jobbet. 

Nästa gång du känner dig stolt, ta reda på vad som tog dig dit:

  • Vad gjorde jag som bidrog?
  • Vad gjorde andra som bidrog?
  • Vad var det i situationen som bidrog?

    / Frida