Ledarstöd

Styrelsearbete

Vi stöttar er i strategisk styrning, att nåt ert syfte och stärker er i förändringsledning. 

Vi ökar styrelsens kunskap om dess  formella uppdrag, stärker er att uppnå era mål och arbetar ofta i tillsammans med styrelser, kansli eller annan ledning.

Chefsstöd

 Genom omfattande erfarenheter av   chefsskap i olika organisationer   stöttar vi numera chefer och ledare på olika nivåer.


Individuell chefshandledning är ett   återkommande uppdrag för oss och   ibland åtar vi oss att tillfälligt gå in   som interimschef om er organisation   är i behov av snabb lösning.

Ledarskap

 Vi utbildar i ledarskap och utgår från salutogena och normkritiska förhållningssätt. Vi fokuserar på det som fungerar för att stärka och lyfta ”friskfaktorer”. Vi jobbar mycket med feedback för att ni självständigt ska kunna arbeta vidare. Vi har fördjupade kunskaper i ledarskap i kris och utmanande situationer och är fortbildade på Försvarhögskolan samt har omfattande erfarenhet av att ha varit högst ansvariga i organisationer i kris.  

.