Konflikthantering

Konfliktvägledning

Jag tar emot enskilda som önskar få handledning i hur de kan hantera olika situationer som är eller riskerar att bli konflikter.

Jag arbetar både digitalt och fysiskt och tar antingen emot på mitt kontor eller kommer till dig.

 

Konfliktmedling 

Jag medlar både mellan två individer och i grupp. Nästan uteslutande vill jag träffa berörda parter enskilt innan jag faciliterar samtal mellan berörda parter. Jag vill förstå situationen från olika perspektiv och även ta reda på om någon part är extra utsatt. Om det till exempel riskerar att handla om kränkande särbehandling kan hanteringen bli på ett annat sätt än om det handlar om konflikter. 

Konflikthantering och utredning

I bland önskar uppdragsgivare att jag kartlägger konfliktpotentialen i en organisation, till exempel inför en förändringsresa eller en mindre omorganisering. Eller så kan det finnas något inbyggt i traditionen, ”väggarna” eller delegationen som riskerar att leda till konflikter. Kanske har någon märkt att en del konfliktteman återkommer med jämna mellanrum och vill ta reda på vad det handlar om.