Ledarstöd

Ordförande och styrelser

Vi stöttar er i strategisk styrning, att nåt ert syfte och stärker er i förändringsledning. 

Vi utbildar också i de gruppdynamiska aspekterna av styrelsearbete, stärker er förmåga att samarbeta och att förebygga konflikter och främja en robust samarbetskultur.

 

Chefsstöd

 Genom omfattande erfarenheter av chefsskap i olika organisationer  stöttar vi numera chefer och ledare på olika nivåer. Ibland går vi in som interminschef och ibland är vi handledare åt chefer. 

Individuell chefshandledning är ett   återkommande uppdrag för oss och   ibland åtar vi oss att tillfälligt gå in   som interimschef om er organisation   är i behov av snabb lösning.

Ledarskap

 Vi utbildar i ledarskap och utgår från salutogena och normkritiska förhållningssätt. Vi jobbar mycket med feedback för att ni tillsammans i er ledningsgrupp självständigt ska kunna arbeta vidare. 

Vi har fördjupade kunskaper i ledarskap i kris och utmanande situationer och är fortbildade på Försvarhögskolan samt har omfattande erfarenhet av att ha varit högst ansvariga i organisationer i kris.