Processledning

 

 

Med god planering och genomtänkta förberedelser förenklar vi era processer och stöttar er förflyttning från X till Y.

Vi stöttar i framtagande av strategier, styrdokument, verksamhetsplaner, omorganisering och håller i trådarna vid medborgardialoger. Vi är ofta med tidigt på tåget och bidrar med många års erfarenhet av att planera verksamhetsåret, prioritera i budget och föra ideologiska/etiska resonemang i samband med strategiska beslut. 

För att stötta med upplägg och planering är vi gärna med tidigt i processen för att både deltagarna och ni ska få ut vad ni behöver av mötet.

 

Som processledare skapar vi trygghet för dig som äger ramen, så att du som ordförande eller chef kan delta med din närvaro i samtal och beslut utan att behöva tänka på nästa steg. I stället kan du lyssna och närvara tillsammans med medarbetare och kollegor och bidra till de komplexa processerna. Vi fungerar som en brygga mellan idé och verklighet och slussar er steg för steg mot beslut och skarpa formuleringar. 

Vi stöttar under planering och är noga med ramar så att tiden, syftet och aktiviteterna leder er vidare för att få det resultat ni önskar.

 

Tillgängligt

Vi har stor erfarenhet av att skapa tillgängliga möten och processer, både utifrån kognitiva och fysiska funktionsvariationer. Det som är nödvändigt för några, blir ofta mycket bättre för samtliga. 

Digitalt och fysiskt

Självklart stöttar vi er i både det digitala och fysiska mötet. Vi har erfarenhet av att planera och genomföra digitala kongresser för nationella organisationer. 

Stort som smått

Ibland är det nästintill ett måste med det externa mötesledare, till exempel vid kongresser eller konferenser. Och ibland är det bara skönt och en extra lyx att ha en extern mötesledare så att du som chef eller ledare för en gång skull kan koncentrera dig på gruppen, reflektionerna och att kunna ge dig hän i processen.