Mötesledning

 

 

Med en bra moderator på plats kan du som värd och arrangör koncentrera dig på din roll och uppgift och njuta av ditt möte. Med god planering och genomtänkta förberedelser förenklar vi ditt mötet och det blir ännu mer ändamålsenligt och roligt.

Vi leder allt från det lilla frukostseminariet med publikfrågor till den stora kongressen. Många gånger är vi med tidigt på tåget och bidrar med våra många års erfarenhet av att arrangera kongresser och årsstämmor. 

För att stötta med upplägg och planering är vi gärna med tidigt i processen för att både deltagarna och ni ska få ut vad ni behöver av mötet.

 

Som mötesledare skapar vi trygghet för värden, arrangören och de som ska stå på scen eller talar i de digitala utbildningsdagarna. Vi fungerar som en brygga mellan scen och deltagare, skapar närhet och kontakt och tydlighet i beslut och reflektioner. I det digitala mötesrummet är det minst lika viktigt att skapa interaktion, närvaro och delaktighet. 

Vi stöttar under planering och är noga med ramar så att tiden, syftet och aktiviteterna leder er vidare för att få det resultat ni önskar.

 

Tillgängligt

Vi har stor erfarenhet av att skapa tillgängliga möten och processer, både utifrån kognitiva och fysiska funktionsvariationer. Det som är nödvändigt för några, blir ofta mycket bättre för samtliga. 

Digitalt och fysiskt

Självklart stöttar vi er i både det digitala och fysiska mötet. Vi har erfarenhet av att planera och genomföra digitala kongresser för nationella organisationer. 

Stort som smått

Ibland är det nästintill ett måste med det externa mötesledare, till exempel vid kongresser eller konferenser. Och ibland är det bara skönt och en extra lyx att ha en extern mötesledare så att du som chef eller ledare för en gång skull kan koncentrera dig på gruppen, reflektionerna och att kunna ge dig hän i processen.