Processledning

 

 

Med god planering och genomtänkta förberedelser förenklar jag era processer och stöttar er förflyttning från X till Y.

Jag stöttar i framtagande av strategier, styrdokument, verksamhetsplaner, omorganisering och håller i trådarna vid medborgardialoger. 

För att stötta med upplägg och planering är jag gärna med tidigt i processen för att både deltagarna och ni ska få ut vad ni behöver av mötet, besluten och processen.

 

Som processledare skapar jag trygghet för dig som äger ramen, så att du som ordförande eller chef kan delta med din närvaro i samtal och beslut utan att behöva tänka på nästa steg. I stället kan du lyssna och närvara tillsammans med medarbetare och kollegor och bidra till de komplexa processerna. Jag fungerar som en brygga mellan idé och verklighet och slussar er steg för steg mot beslut och skarpa formuleringar. 

Jag stöttar under planering och är noga med ramar så att tiden, syftet och aktiviteterna leder er vidare för att få det resultat ni önskar.

 

Tillgängligt

Jag har stor erfarenhet av att skapa tillgängliga möten och processer, både utifrån kognitiva och fysiska funktionsvariationer. Det som är nödvändigt för några, blir ofta mycket bättre för samtliga. 

Digitalt och fysiskt

Självklart stöttar jag er i både det digitala och fysiska mötet. Jag har erfarenhet av att planera och genomföra digitala kongresser för nationella organisationer. 

Stort som smått

Ibland är det nästintill ett måste med det externa mötesledare, till exempel vid konferenser. Och ibland är det bara skönt och en extra lyx att ha en extern mötesledare så att du som chef eller ledare för en gång skull kan koncentrera dig på gruppen, reflektionerna och att kunna ge dig hän i processen.