Nätverk

Jag har ett fantastiskt nätverk inom

kommunikation, styrelseutbildning,

föreningsutveckling, folkbildning, konst, film

och fotografi, konflikthantering och medling.

För att möta era behov på bästa sätt

samarbetar jag ibland med andra.  

Här är ett urval av kollegor:

Daniela Juvall

Grafisk formgivning, Studio Daniela Juvall

Pernilla Glaser

Förändringsledare och faciliterare, driver Boiler.

Barakat Ggebrehawariat

Statsvetare, demokratiagent

Saadia Hussain

Konstnär

Maja Brand

Fotograf

Hanna Wallensteen 

Leg. psykolog, utbildar inom adoptionsfrågor och rasism

Marcella Svensson

Filmare, fotograf

Anna Adeniji

Fil.dr, utbildare, handledare inom rasism och jämlikhet 

Lotta Björkman

Dramapedagog och doktorand i pedagogik. Utbildar i normkritisk pedagogik.

Charlotte Signahl

Föreläsare

Anna Bergkvist

Driver Styrelsepost, utbildar styrelser och valberedningar

Johan Welander

Chef- och HR-specialist inom civilsamhället, driver Think and act

Medlingscentrum

Konflikthantering

Katrin Byréus

Handledare

Gunilla Edemo

Skribent, processledare

Anusha Andersson

Filmare, driver Historieberättarna

Agneta Josephsson

Dramapedagog, processleder om kränkningar, likabehandling

Josephine Bladh

Interimschef, förändringsledare