Mötesledning, handledning och ledarstöd

Vi faciliterar det lilla intima frukostseminariet såväl som den stora temakonferensen eller årsstämman.

Vi handleder ledningsgrupper, arbetslag och styrelser.

Som ledarstöd erbjuder vi chefer och ledningsgrupper handledning och rådgivning. Vi stöttar också chefer i affärs- och verksamhetsutveckling och åtar oss ibland interimschefsuppdrag.

Vad säger våra kunder om oss?

Sofia Karlsson lyckas kombinera ett varmt och tydligt sätt med en oerhörd professionalitet och expertis. Som processledare är Sofia Karlsson oslagbar.”

Karin Neuhaus, kanslichef NOD

 

Frida är en inspirerande medarbetare och är med sin positiva inställning en tillgång vid vidareutveckling av organisation, processer och verksamhet.”

Jens Andresen, Senior Management Consultant 

Frida går sitt prat som få. Grundad och påläst men maximalt öppen för nya sammanhang och människor. Frida läser av och guidar andra mot förändring med värme och precision.”

Pernilla Glaser, Rise

Sofia är en av de mest briljanta chefer jag haft i mitt yrkesliv. Den höga kompetensen inom kommunikation, organisationsutveckling och ledarskap har utvecklat mig något enormt.

Samuel Somo, Generalsekreterare UNF

Frida är en lyssnande, guidande och analytisk ledare som kan se trender och stora skeenden samtidigt som hon inte nöjer sig förrän nästa konkreta steg i en utvecklingsresa är definierat. Frida är en stjärna på feedback och pedagogik och jag kan ge mina starkaste rekommendationer till Frida som processledare, organisationsutvecklare och utbildare. Det gör jag också eftersom Frida alltid arbetar med att se alla i en grupp och skapa jämlika förutsättningar för deltagande.”

Pär Viktorsson Harrby, verksamhetschef RFSL

”Jag rekommenderar Frida till dig som vill jobba med en varm, rolig och effektiv projektledare. Frida vet hur man bygger ett högpresterande team utan att tappa den glädje som var och en har med sig in i uppgiften.”

Lasse Sahlin, ansvarig för Yrkeshögskolan, Campus Nynäshamn

Som föreläsare skapar Sofia engagemang och energi och får deltagarna att se sin potential och styrkor. I rollen som processledare är Sofia tydlig och rak, hon får gruppen med sig och ser till att alla går framåt. Ofta använder Sofia humor för att förutom locka till skratt även tydliggöra poänger och slutsatser
Hanna Kroksson, Generalsekreterare, LSU