Konflikthantering

Jag stöttar arbetsplatser att hantera konflikter. Ingen hantering är lik den andra men oftast består en hantering i att jag pratar enskilt med berörda parter för att därefter facilitera gemensamma samtal för att reda ut vad som har hänt och för att komma framåt.

Grupputveckling

Jag förebygger gärna konflikter genom att tillexempel processleda och arbeta med en ny styrelse som ska lära känna varandra och komma in i rollerna. I stället för att ägna tid åt ”teambuildning” och boka en äventyrsbana kan en förmiddag ägnas tillsammans med mig för att reflektera kring frågor om förväntningar, förhoppningar och farhågor och hur vi fungerar i stress och vad vi motiveras av. Det låter kanske tråkigare än vad det är – det brukar bli ganska många förlösande skratt och aha-upplevelser.

Handledning

Jag handleder ordföranden, chefer och ledare inom frågor som är kopplade till jämlikhet, inkludering, tidig konflikthantering, utmanande situationer, beteendenormer och förändringsarbete.

Processledning och strategisk utveckling

Flera av mina uppdrag handlar om att följa en arbetsplats över tid och stärka upp genom att vara er kritiska vän som ställer de nödvändiga frågorna. Jag faciliterar arbetsmöten och uppstartsträffar som brukar syfta till att förankra förändringsresor kopplat till jämlikhetsfrågor.