Grundare av Facere Lab

Grundare Sofia Karlsson är mötesproffs och moderator. Hon är medgrundare och en av de första talespersonerna för ett feministiskt parti. Sofia har många års erfarenhet som chef, konsult och förändringsledare.

VD Frida Sandegård är uppskattad handledare och processledare. Hon är tidigare förbundsordförande för RFSL, är i grunden pedagog och har omfattande erfarenhet av krisledning. 

Sofia och Frida har tillsammans många års erfarenhet av förändringsledning, utbildning och chefsstöd. Genom ett stort generöst nätverk har de möjlighet att samarbeta med olika aktörer för att möta alla era behov.