Frida Sandegård

Jag har arbetat med social hållbarhet inom främst civilsamhället och offentlig sektor i 20 år som projektledare, förbundsordförande för RFSL och chef. Under många år utbildade jag inom frågor som hatbrott, hbtqi-rättigheter och tillgänglighet. Jag har tidigare arbetat vid Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, med regeringens HBTQ-uppdrag på MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och jag var utbildningschef på Studiefrämjandet innan jag bestämmde mig för att lägga all tid på utbildning, handledning och processledning i egen låda. 

Jag är utbildad pedagog, genusvetare, handledare och fortbildad inom kris- och konflikthantering vid Försvarshögskolan och Ersta Sköndal Högskola. Jag utbildar inom kränkande särbehandling, minoritetsstress, diskriminering och jämlikhetsfrågor framförallt genom Inclusion Academy som du hittar här. 

Som processledare stöttar jag styrelser och ledningsgrupper inom främst civilsamhället i framtagande av strategier, utveckling av verksamhet och konkretisering av verksamhetsplan eller för att förankra processer inför eller efter styrelsebeslut. 

Som handledare jobbar jag främst med konflikthantering och chefstöd men tar också emot enskilda medarbetare som på olika sätt önskar stöttning i utmanande situationer kopplat till arbetet.